Markera

Markerar den rad som innehåller markören.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Table - Select - Row.


Det här alternativet är endast tillgängligt om markören står i en tabell.

Stötta oss!