Optimal höjd

Justerar radhöjden automatiskt efter innehållet i cellerna. Det här är standardinställningen för nya tabeller.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Table - Autofit - Optimal Row Height.

Open Optimize Size toolbar from Table bar, click

Icon Optimal Row Height

Optimal radhöjd


Symbolen Info

Det här alternativet är bara tillgängligt om tabellen innehåller en rad med fast radhöjd.


Stötta oss!