Radhöjd

Changes the height of the selected row(s).

Så här använder du det här kommandot...

In the context menu of a cell, choose Row - Height.


Höjd

Ange den nya höjden för de markerade raderna.

anpassa dynamiskt

Justerar radhöjden automatiskt beroende på innehållet i cellerna.

note

You can also right-click in a cell, and then choose Size - Minimal Row Height.


Stötta oss!