Radhöjd

Ändrar höjden på de markerade raderna.

Så här använder du det här kommandot...

In the context menu of a cell, choose Row - Height.


Höjd

Ange den nya höjden för de markerade raderna.

anpassa dynamiskt

Justerar radhöjden automatiskt beroende på innehållet i cellerna.

Symbolen Info

Du kan också högerklicka i en cell och välja Rad - Optimal höjd.


Stötta oss!