Rad

Ange höjden på rader, eller markera, infoga och ta bort rader.

Så här använder du det här kommandot...

In the context menu of a cell, choose Row.


Höjd

Ändrar höjden på de markerade raderna.

Optimal höjd

Justerar radhöjden automatiskt efter innehållet i cellerna. Det här är standardinställningen för nya tabeller.

Distribute Rows Evenly

Justerar höjden på de markerade raderna så att de stämmer överens med den högsta raden i markeringen.

Markera

Markerar den rad som innehåller markören.

Infoga...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

Radera

Tar bort den markerade raden eller de markerade raderna från tabellen.

Stötta oss!