Upphäv skydd

Tar bort cellskyddet för alla celler i den aktuella tabellen.

Så här använder du det här kommandot...

In the context menu of a cell, choose Cell - Unprotect.

Open context menu in Navigator for tables.


Om du vill ta bort skyddet för flera tabeller på en gång, markerar du tabellerna och trycker på +Skift+T. Om du vill ta bort skyddet från alla tabellerna i dokumentet klickar du på en plats i dokumentet och trycker på +Skift+T.

Symbolen Tips

Du kan också ta bort cellskyddet från en tabell genom att använda Navigator.


Stötta oss!