Upphäv skydd

Tar bort cellskyddet för alla celler i den aktuella tabellen.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Table - Unprotect Cells.

Från gränssnittet med flikar:

On the Table menu of the Table tab, choose Unprotect Cells.

Icon Unprotect Cells

Unprotect Cells


To remove the protection from several tables at once, select the tables, and then press +Shift+T. To remove the protection from all of the tables in a document, click anywhere in the document, and then press +Shift+T.

tip

Du kan också ta bort cellskyddet från en tabell genom att använda Navigator.


Stötta oss!