Skydda

Förhindrar att innehÄllet i de markerade cellerna Àndras.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

In the context menu of a cell, choose Cell - Protect.


Symbolen Info

NÀr markören stÄr i en skrivskyddad cell visas ett meddelande pÄ statuslisten.


Om du vill ta bort skyddet markerar du cellen eller cellerna och vÀljer Cell - UpphÀv skydd.

Please support us!