Skydda

Förhindrar att innehållet i de markerade cellerna ändras.

Så här använder du det här kommandot...

In the context menu of a cell, choose Cell - Protect.


Symbolen Info

När markören står i en skrivskyddad cell visas ett meddelande på statuslisten.


Om du vill ta bort skyddet markerar du cellen eller cellerna och väljer Cell - Upphäv skydd.

Stötta oss!