Cell

Det här kommandot är endast tillgängligt om du har markerat en tabell i dokumentet, eller om markören står i en tabellcell.

Så här använder du det här kommandot...

Right-click in a table, choose Cell.


Merge Cells

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Överst

Justerar cellens innehåll mot dess övre kant.

Centrera horisontellt

Centrerar cellens innehåll i höjdled (mellan botten och toppen av cellen).

Underst

Justerar cellens innehåll mot dess nedre kant.

Skydda

Förhindrar att innehållet i de markerade cellerna ändras.

Upphäv skydd

Tar bort cellskyddet för alla celler i den aktuella tabellen.

Stötta oss!