Cell

Det här kommandot är endast tillgängligt om du har markerat en tabell i dokumentet, eller om markören står i en tabellcell.

Så här använder du det här kommandot...

Right-click in a table, choose Cell.


Merge Cells

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Överst

Justerar cellens innehåll mot dess övre kant.

Centrera horisontellt

Centrerar cellens innehåll i höjdled (mellan botten och toppen av cellen).

Underst

Justerar cellens innehåll mot dess nedre kant.

Protect Cells

Prevents the contents of the selected cells from being modified.

Upphäv skydd

Tar bort cellskyddet för alla celler i den aktuella tabellen.

Stötta oss!