Textflöde

Ange instÀllningar för textflöde före och efter tabellen.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Table - Properties - Text Flow tab.


Textflöde

Brytning

Markera den hÀr kryssrutan och vÀlj vilken typ av brytning som ska kopplas till tabellen.

Sida

Infogar en sidbrytning före eller efter tabellen.

Kolumn

Infogar en kolumnbrytning före eller efter tabellen pÄ en sida med flera kolumner.

Framför

Infogar en sidbrytning eller kolumnbrytning före tabellen.

Bakom

Infogar en sidbrytning eller kolumnbrytning efter tabellen.

Med sidformatmall

AnvÀnder den sidformatmall som du anger pÄ första sidan som kommer efter sidbrytningen.

Sidformatmall

VÀlj den sidformatmall som du vill anvÀnda pÄ den första sidan efter brytningen.

Sidnummer

Enter the page number for the first page that follows the break. If you want to continue the current page numbering, leave the checkbox unchecked.

TillÄt tabellen att delas upp mellan sidor och kolumner

TillÄter en sid- eller kolumnbrytning mellan tabellrader.

TillÄt radbrytning i slutet av sidor och kolumner

TillÄter en sid- eller kolumnbrytning inuti en tabellrad. Det hÀr alternativet tillÀmpas inte pÄ den första tabellraden om alternativet Upprepa rubrik har valts.

HĂ„ll ihop stycken

HÄller samman tabellen med följande stycke nÀr du infogar brytningen.

Upprepa rubrik

Upprepar tabellrubriken pÄ en nÀsta sida om tabellen strÀcker sig över fler Àn en sida.

De första ... raderna

Ange hur mÄnga rader som ska ingÄ i rubriken.

Textorientering

Select the orientation for the text in the cells. You can use the following formatting options to specify the orientation of text in table cells:

Vertikal justering

Ange den vertikala textjusteringen för cellerna i tabellen.

Upprepa en tabellrubrik pÄ en ny sida

Please support us!