Tabell

Anger alternativ för storlek, placering, avstÄnd och justering av den markerade tabellen.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Table - Properties - Table tab.


Egenskaper

Namn

Ange ett internt namn pÄ tabellen. Du kan anvÀnda namnet för att snabbt hitta tabellen med Navigator.

Bredd

Ange tabellens bredd. Den hÀr kryssrutan Àr bara tillgÀnglig om du har avmarkerat kryssrutan Automatiskt under Justering.

Relativ

Visar tabellens bredd som en procentandel av sidbredden.

Justering

Ange justeringsalternativ för den markerade tabellen.

Automatiskt

Utvidgar tabellen vÄgrÀtt till vÀnster och höger sidmarginaler. Det hÀr Àr den rekommenderade instÀllningen för tabeller i HTML dokument.

VĂ€nster

Justerar tabellens vÀnstra kant mot vÀnster sidmarginal.

FrÄn vÀnster

Justerar tabellens vÀnsterkant till det indrag du anger i rutan Till vÀnster under AvstÄnd.

Höger

Justerar tabellens högra kant mot höger sidmarginal.

Centrerat

Centrerar tabellen horisontellt pÄ sidan.

Manuellt

Justerar tabellen horisontellt baserat pÄ de vÀrden du anger i rutorna Till vÀnster och Till höger under AvstÄnd. LibreOffice berÀknar tabellens bredd automatiskt. Markera det hÀr alternativet om du vill ange individuella kolumnbredder.

AvstÄnd

VĂ€nster

Ange hur stort utrymme som ska lÀmnas mellan vÀnster sidmarginal och tabellens kant. Det hÀr alternativet Àr inte tillgÀngligt om alternativet Automatiskt eller VÀnster Àr markerad under Justering.

Höger

Ange hur stort utrymme som ska lÀmnas mellan höger sidmarginal och tabellens kant. Det hÀr alternativet Àr inte tillgÀngligt om alternativet Automatiskt eller Höger Àr markerad under Justering.

Uppe

Ange hur mycket utrymme som ska lÀmnas mellan tabellens överkant och texten ovanför tabellen.

Nere

Ange hur mycket utrymme som ska lÀmnas mellan tabellens nederkant och texten under tabellen.

Symbolen Tips

To insert a paragraph before a table at the beginning of a document, header or footer, place the cursor before any content in the first cell, and then press +Enter.


Egenskaper

Skrivriktning

Ange den textriktning som ska gÀlla i ett stycke med complex textlayout (CTL). Den hÀr funktionen Àr endast tillgÀnglig om stödet för komplex textlayout Àr aktivt.

Please support us!