Table Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Table - Properties.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Table - Table Properties.

Från verktygslisterna:

Table Properties Icon

Table Properties


Tabell

Anger alternativ för storlek, placering, avstånd och justering av den markerade tabellen.

Text Flow

Ange inställningar för textflöde före och efter tabellen.

Kolumner

Ange egenskaperna för kolumnbredden.

Inramning

Anger ramalternativ för valda objekt i Writer eller Calc.

Background

Set or remove color or image background for selected cells, rows, or table.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!