Table Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Table - Properties.

On the Table bar (with cursor in table), click

Table Properties Icon

Table Properties


Tabell

Anger alternativ för storlek, placering, avstånd och justering av den markerade tabellen.

Textflöde

Ange inställningar för textflöde före och efter tabellen.

Kolumner

Ange egenskaperna för kolumnbredden.

Inramning

Anger ramalternativ för valda objekt i Writer eller Calc.

Background

Set or remove color or image background for selected cells, rows, or table.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Stötta oss!