Tabellformat

Anger egenskaperna för den markerade tabellen, till exempel namn, justering, avstÄnd, kolumnbredd, ramlinjer och bakgrund.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Table - Properties.


Tabell

Anger alternativ för storlek, placering, avstÄnd och justering av den markerade tabellen.

Textflöde

Ange instÀllningar för textflöde före och efter tabellen.

Kolumner

Ange egenskaperna för kolumnbredden.

Inramning

Anger ramalternativ för valda objekt i Writer eller Calc.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!