Alternativ

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Image - Properties - Options tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Options tab.

Choose View - Styles - open context menu for selected Frame style - Modify/New - Options tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Options tab.

Right-click selected object, choose Properties - Options tab.


Accessibility

Namn

Ange ett namn på det markerade objektet.

tip

Skapa ett användarvänligt namn för ett objekt, en bild eller en ram, så att du snabbt kan hitta till ett visst ställe i ett långt dokument.


Text Alternative (images and OLE objects only)

Enter a short description of the essential details of the selected object for a person who cannot see the object. This text is available for use by assistive technologies.

Beskrivning

Enter a longer description of the object, especially if the object is too complex or contains too much detail to be described adequately with the short Text Alternative. Use Description to add additional information to the short description found in Text Alternative. This text is available for use by assistive technologies.

note

For images, Text Alternative and Description are exported with an appropriate tag in HTML and PDF format (remember to enable the Universal Accessibility (PDF/UA) option in PDF export).


Sequences (frames only)

Föregående

Displays the frame that comes before the selected frame in a linked sequence. To add or change the previous link, select a name from the list. If you are linking frames, the selected frame and the target frame must be empty.

Följande

Displays the frame that comes after the selected frame in a linked sequence. To add or change the next link, select a name from the list. If you are a linking frames, the target frame must be empty.

Skydda

Anger skyddsalternativ för det markerade objektet.

Contents

Förhindrar ändringar i innehållet i det markerade objektet.

Du kan fortfarande kopiera innehållet i det markerade objektet.

Position

Låser det markerade objektets plats i det aktuella dokumentet.

Size

Låser det markerade objektets storlek.

Content alignment (frames only)

Vertical alignment

Anger den vertikala justeringen av innehållet i en ram. Detta innebär i huvudsak text men påverkar även tabeller och andra objekt som förankrats i textytan (förankring som tecken, till tecken eller till stycke) som exempelvis ramar, bilder och teckningar.

Egenskaper

I det här området hittar du alternativ för att skydda grafikobjekt, ramar eller objekt mot oavsiktliga ändringar.

Redigerbar i skrivskyddat dokument (bara vid ramar)

Gör att du kan redigera innehållet i en ram i ett dokument med skrivskydd.

Skriv ut

Tar med det markerade objektet när du skriver ut dokumentet.

Text direction (frames only)

Anger den önskade textflödesriktningen i en ram. Du kan använda standardinställningarna för textflöde på sidan genom att välja Använd det överordnade objektets inställningar i listan.

Textriktning.

Stötta oss!