Hyperlänk

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Image - Properties - Hyperlink tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Hyperlink tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Hyperlink tab.


Länk till

Ange egenskaper för länken.

URL

Ange sökvägen till den fil du vill öppna.

Välj ut

Leta rätt på den fil som du vill att hyperlänken ska öppna och klicka sedan på Öppna. Målfilen kan finnas på den lokala datorn eller på en FTP-server på Internet.

Namn

Ange hyperlänkens namn.

Ram

Ange namnet på den HTML-ram där målfilen ska öppnas. De fördefinierade ramnamnen finns beskrivna här.

Image map

Välj den typ av bildkarta som du vill använda. Bildkarteinställningarna åsidosätter hyperlänksinställningarna du anger på sidan.

Image map på serversidan

Använder en image map på serversidan.

Image map på klientsidan

Använder den image map som du skapat för det markerade objektet.

URL

Stötta oss!