Konturredigerare

Ändrar det markerade objektets kontur. LibreOffice använder konturen för att bestämma alternativ för ett objekts textanpassning.

Visar en förhandsvisning av konturen.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Wrap - Edit Contour.


Tilldela

Använder konturen på det markerade objektet.

Symbol

Tilldela

Workspace

Raderar den befintliga konturen. Klicka här och klicka sedan i förhandsvisningsfältet.

Symbol

Workspace

Urval

Ändrar till markeringsläge, så att du kan markera konturen.

Symbol

Urval

Rektangel

Ritar en rektangulär kontur där du drar i objektets förhandsvisning. Du kan rita en kvadrat genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Rektangel

Ellips

Ritar en oval kontur där du drar i objektets förhandsvisning. Du kan rita en cirkel genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Ellips

Polygon

Ritar en sluten kontur bestående av raka linjesegment. Klicka där du vill att polygonen ska börja och rita ett linjesegment genom att dra. Klicka igen där linjesegmentet ska sluta och skapa resten av polygonens linjesegment genom att fortsätta klicka. Dubbelklicka när polygonen är färdigritad. Om du vill begränsa polygonens vinklar till 45 grader håller du ned Skift medan du klickar.

Symbol

Polygon

Redigera punkter

Här kan du ändra konturens form. Klicka här och dra sedan i konturens handtag.

Symbol

Redigera punkter

Flytta punkter

Här kan du ändra konturens form genom att dra i dess handtag.

Symbol

Flytta punkter

Infoga punkter

Infogar ett handtag som du kan använda för att ändra konturens form. Klicka här och klicka sedan på konturlinjen.

Symbol

Infoga punkter

Radera punkter

Tar bort en punkt från konturlinjen. Klicka här och klicka sedan på den punkt du vill radera.

Symbol

Radera punkter

AutoKontur

Ritar automatiskt en kontur runt det objekt som går att redigera.

Symbol

AutoKontur

Ångra

Ångrar den senaste åtgärden.

Symbol

Ångra

Återställ

Ångrar den senaste användningen av kommandot Ångra.

Symbol

Återställ

Ersätt färg

Markerar de delar av en bitmap som har samma färg. Klicka här och klicka sedan på en färg i bitmappen. Du kan utöka det markerade färgområdet genom att öka värdet i rutan Färgtolerans.

Symbol

Ersätt färg

Färgtolerans

Ange färgtolerans för pipetten som en procentuell andel. Om du vill utöka det färgområde som pipetten markerar anger du ett högt procenttal.

Stötta oss!