Mata in

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Image - Properties - Type tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Type tab.

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Type tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Type tab.


Storlek

Bredd

Enter the width that you want for the selected object.

Relativ

Beräknar det markerade objektets bredd som en procentandel av bredden på sidans textområde.

Relativ breddrelation

Bestämmer vad 100% bredd innebär: antingen textytan (exklusive marginaler) eller hela sidan (inklusive marginaler).

Höjd

Enter the height that you want for the selected object.

Relativ

Beräknar det markerade objektets höjd som en procentandel av höjden på sidans textområde.

Relativ höjdrelation

Bestämmer vad 100% höjd innebär: antingen textytan (exklusive marginaler) eller hela sidan (inklusive marginaler).

Anpassa proportionellt

Maintains the height and width ratio when you change the width or the height setting.

Originalstorlek

Återställer storleksinställningarna för det markerade objektet till ursprungsvärdena.

note

Alternativet är inte tillgängligt för ramar.


Automatiskt

Justerar höjden eller bredden på ramen automatiskt så den anpassas efter raminnehållet. Du kan om du vill ange en minsta bredd eller höjd för ramen.

Symbolen Info

Alternativet Automatisk är bara tillgängligt när du markerar en ram.


Förankring

Specify the anchoring options for the selected object or frame. The anchor options are not available when you open the dialog from the Styles window.

Vid sidan

Anchors the selection to the current page.

Vid stycke

Anchors the selection to the current paragraph.

Vid tecken

Anchors the selection to a character.

Som tecken

Anchors the selection as character. The height of the current line is resized to match the height of the selection.

Position

Ange platsen för det markerade objektet på den aktuella sidan.

Horisontellt

Select the horizontal alignment option for the object. This option is not available if you chose "anchor as character".

med

Enter the amount of space to leave between the left edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Left" in the Horizontal box.

till

Select the reference point for the selected horizontal alignment option.

Du kan se hur justeringen påverkas av de alternativ du väljer i förhandsgranskningsrutan.

spegelvänt på jämna sidor

Reverses the current horizontal alignment settings on even pages.

tip

You can also use the Image flip options to adjust the layout of objects on even and odd pages.


Vertikalt

Select the vertical alignment option for the object.

Symbolen Info

Om du förankrar ett objekt vid en ram med fast höjd, är alla justeringsalternativ utom "Nederst" och "Centrerat" nedtonade.


med

Enter the amount of space to leave between the top edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Top" or "From Bottom" (as character) in the Vertical box.

till

Select the reference point for the selected vertical alignment option.

Keep inside text boundaries

Keeps the selected object within the layout boundaries of the text that the object is anchored to. To place the selected object anywhere in your document, do not select this option.

By default, the Keep inside text boundaries option is selected when you open a document that was created in a version of Writer older than OpenOffice.org 2.0. However, this option is not selected when you create a document or when you open a document in Microsoft Word format (*.doc).

Förhandsgranskningsfält

Displays a preview of the current selection.

Den gröna rektangeln representerar det markerade objektet och den röda rektangeln representerar referenspunkten för justeringen. Om du förankrar objektet som tecken, ändras referensrektangeln till en röd linje.

Format - Förankring

Format - Align Text

Please support us!