Image

Formats the size, position, and other properties of the selected image.

You can also change some of the properties of the selected image with shortcut keys.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Image - Properties - Area tab.

On the Image bar (when images are selected), click

Icon Graphics Properties

Grafikegenskaper


The Image dialog contains the following tab pages:

Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Alternativ

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Textanpassning

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Hyperlänk

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Image

Specify the flip and the link options for the selected image.

Beskära

Beskär eller skalar det markerade grafiska objektet. Du kan också återställa grafiska objekt till deras ursprungliga storlek.

Inramning

Anger ramalternativ för valda objekt i Writer eller Calc.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Makro

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Stötta oss!