Textraster

Lägger till ett textgitter i den aktuella sidformatmallen. Det här alternativet är bara tillgängligt om stöd för asiatiska språk är aktiverat under Språkinställningar – Språk i dialogrutan Alternativ.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Så här använder du det här kommandot...

Menu Format - Page Style - tab Text Grid, if Asian language support is enabled


Raster

Lägger till eller tar bort textraster för rader eller tecken i den aktuella sidformatmallen.

Rasterlayout

Rader per sida

Ange det största antalet rader som du vill att en sida ska innehålla.

Tecken per rad

Ange det största antalet tecken som du vill att en rad ska innehålla.

Max. storlek bastext

Ange den maximala bastextstorleken. Ju större värdet är, desto färre blir antalet tecken per rad.

Max. storlek ruby-text

Ange teckenstorleken för ruby-text.

Ruby-text nedanför/till vänster om bastext

Visar ruby-text till vänster om eller nedanför bastexten.

Rastervisning

Anger utskrifts- och färgalternativ för textrastret.

Stötta oss!