Footnotes/Endnotes

Anger var fotnoter och slutnoter ska visas och deras numreringsformat.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Section - Footnotes/Endnotes tab.

Choose Format - Sections - Options button Footnotes/Endnotes tab.


Fotnoter

Samla vid textslut

Lägger till fotnoter i slutet av området. Om området sträcker sig över mer än en sida, läggs fotnoterna till nederst på den sida där fotnotsankare visas.

Starta numrering på nytt

Börjar om fotnotsnumreringen på det nummer du anger.

Börja med

Ange det nummer du vill tilldela fotnoten.

Eget format

Anger ett eget numreringsformat för fotnoter. Den här kryssrutan är bara tillgänglig om kryssrutan Starta numrering på nytt är markerad.

Framför

Ange den text som ska visas framför fotnotsnumret.

Rotationsfält eget format

Select the numbering scheme for the footnotes.

Bakom

Skriv in den text som ska visas efter fotnotsnumret.

Slutnoter

Samla vid områdets slut

Lägger till slutnoter i slutet av området.

Starta numrering på nytt

Börjar om slutnotsnumreringen på det nummer du anger.

Börja med

Ange det nummer du vill tilldela slutnoten.

Eget format

Anger ett eget numreringsformat för fotnoter. Den här kryssrutan är bara tillgänglig om kryssrutan Starta numrering på nytt är markerad.

Framför

Ange den text som ska visas framför slutnotsnumret.

Rotationsfält eget format

Select the numbering scheme for the endnotes.

Bakom

Skriv in den text som ska visas efter slutnotsnumret.

Stötta oss!