Alternativ

Anger antalet kolumner i omrÄdet, och deras layout.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose Format - Sections - Options button.


OmrÄden följer textflödet pÄ den plats i dokumentet dÀr de infogas.

Om du t.ex. infogar ett omrÄde som anvÀnder en tvÄkolumnslayout i en sidformatmall som anvÀnder en layout med fyra kolumner, sÄ sammanflÀtas tvÄkolumnslayouten inuti nÄgon av de fyra kolumnerna.

Du kan ocksÄ sammanflÀta omrÄden, d.v.s. du kan infoga ett omrÄde i ett annat omrÄde.

Kolumner

Anger antalet kolumner och kolumnlayouten för en sidformatmall, en ram eller ett omrÄde.

Indrag

Drar in omrÄdet med en vÀnster- eller en högermarginal.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Footnotes/Endnotes

Anger var fotnoter och slutnoter ska visas och deras numreringsformat.

Please support us!