Alternativ

Anger antalet kolumner i området, och deras layout.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Sections - Options button.


Områden följer textflödet på den plats i dokumentet där de infogas.

Om du t.ex. infogar ett område som använder en tvåkolumnslayout i en sidformatmall som använder en layout med fyra kolumner, så sammanflätas tvåkolumnslayouten inuti någon av de fyra kolumnerna.

Du kan också sammanfläta områden, d.v.s. du kan infoga ett område i ett annat område.

Kolumner

Anger antalet kolumner och kolumnlayouten för en sidformatmall, en ram eller ett område.

Indrag

Drar in området med en vänster- eller en högermarginal.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Footnotes/Endnotes

Anger var fotnoter och slutnoter ska visas och deras numreringsformat.

Stötta oss!