Kolumner

Anger antalet kolumner och kolumnlayouten för en sidformatmall, en ram eller ett område.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - Columns.

Choose Format - Title Page, select the page style, click Edit.

Choose Format - Page Style - Columns tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Columns tab.

Choose View - Styles - Page Styles - open context menu for selected page style - New/Edit Style - Columns tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Columns tab.

Choose Insert - Section - Columns tab.

Choose Format - Section - Options button - Columns tab.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Layout - Page Columns - More Options - Columns tab.

On the Layout menu and the Layout tab, choose Page Columns.

Från verktygslisterna:

Icon Page Columns

Page Columns


Du kan välja en fördefinierad kolumnlayout eller skapa en egen. När du använder en layout i en sidformatmall kommer alla sidor som använder formatmallen att uppdateras. Om du använder en kolumnlayout i en ramformatmall kommer alla ramar som använder formatmallen att uppdateras. Du kan också ändra kolumnlayouten för en enskild ram.

Settings

Kolumner

Ange hur många kolumner som ska finnas på sidan, i ramen eller i området.

Urvalsfält

Du kan också välja en av de fördefinierade kolumnlayouterna.

Tooltips describe each predefined selection.

Använd på

Välj det objekt som kolumnlayouten ska användas på. Det här alternativet är endast tillgängligt om du har öppnat dialogrutan genom att välja Format - Kolumner.

note

The following two options are only available when formatting sections.


Fördela innehåll jämnt över alla kolumner

Fördelar texten jämnt över avsnitt med flera kolumner.

Skrivriktning

Ange den textriktning som ska gälla i ett stycke med complex textlayout (CTL). Den här funktionen är endast tillgänglig om stödet för komplex textlayout är aktivt.

Förhandsgranskningsfält

Visar förhandsgranskning av det aktuella urvalet.

Förhandsgranskningen för kolumnlayouten visar endast kolumner och inte den omgivande sidan.

Bredd och avstånd

Automatisk bredd

Skapar kolumner som är lika breda.

If the AutoWidth check box is not selected, enter the width and spacing options for the columns.

Column

Visar kolumnens ordningstal, bredd och avstånd till intilliggande kolumner.

Vänsterpil

Flyttar kolumnen en kolumn till vänster.

Left Arrow Icon

Vänsterpil

Högerpil

Flyttar kolumnen en kolumn till höger.

Right Arrow Icon

Högerpil

Bredd

Ange kolumnens bredd.

Avstånd

Ange hur stort utrymme som ska lämnas mellan kolumnerna.

Skiljelinje

Det här området är endast tillgängligt om layouten innehåller mer än en kolumn.

Style

Välj en formatering för den linje som avgränsar kolumner. Om du inte vill ha en skiljelinje väljer du "Ingen".

Width

Enter width of the separator line.

Color

Select a color for the separator line.

Höjd

Ange längden på avgränsningslinjen som en procentsats av kolumnområdets höjd.

Position

Välj en vertikal justering för avgränsningslinjen. Det här alternativet är endast tillgängligt om värdet i rutan Höjd är mindre än 100 %.

Stötta oss!