Page Style

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - Page Style.

Från kontextmenyn:

Choose Page Style.

Från gränssnittet med flikar:

On the Layout tab, choose Page Margins or Page Size or Page Columns and click on More Options.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Page Style.

Från verktygslisterna:

Icon Page Style

Page Style

Från tangentbordet:

+ Shift + P

From the status bar:

Click on the Page Style area.

From the sidebar:

Choose View - Styles () - choose Page Styles - open context menu for selected style - New/Edit Style.


Administrera

Ange alternativ för den markerade formatmallen.

Här kan du definiera sidlayout för ensidiga och flersidiga dokument, samt numrerings- och pappersformat.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparens

Anger genomskinlighetsalternativ för det markerade objektets fyllning.

Sidhuvud

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Sidfot

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Inramning

Anger ramalternativ för valda objekt i Writer eller Calc.

Kolumner

Anger antalet kolumner och kolumnlayouten för en sidformatmall, en ram eller ett område.

Footnote

Specifies the layout options for footnotes, including the line that separates the footnote from the main body of document.

Stöd för asiatiska språk

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Textraster

Adds a text grid to the current page style. This option is only available if Asian language support is enabled under Languages and Locales - General in the Options dialog box.

Återställ

Återställer värdena i aktuell flik till hur de var när dialogrutan öppnades. Om Tillämpa använts innan dialogrutan stängs återställs värdena till hur de var när det senast gjordes.

Tillämpa

Tillämpar alla ändringar utan att dialogrutan stängs. Kan därefter inte återställas med Återställ utan det gäller endast ej tillämpade/osparade ändringar.

OK

Sparar alla ändringar och stänger dialogrutan.

Avbryt

Stänger dialogrutan och förkastar alla ändringar i alla flikar. Om Tillämpa använts gäller det endast ändringarna efter att det senast gjordes.

Stötta oss!