Page Style

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Page Style.

Choose View - Styles - open context menu New/Modify (for Page Styles).


Administrera

Ange alternativ för den markerade formatmallen.

Sida

Här kan du definiera sidlayout för ensidiga och flersidiga dokument, samt numrerings- och pappersformat.

Area

Ange bakgrundens färg eller grafiska mönster.

Transparens

Anger genomskinlighetsalternativ för det markerade objektets fyllning.

Sidhuvud

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Sidfot

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Inramning

Anger ramalternativ för valda objekt i Writer eller Calc.

Kolumner

Anger antalet kolumner och kolumnlayouten för en sidformatmall, en ram eller ett område.

Footnote

Specifies the layout options for footnotes, including the line that separates the footnote from the main body of document.

Stöd för asiatiska språk

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Textraster

Lägger till ett textgitter i den aktuella sidformatmallen. Det här alternativet är bara tillgängligt om stöd för asiatiska språk är aktiverat under Språkinställningar – Språk i dialogrutan Alternativ.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!