Textflöde

Ange inställningar för avstavning och sidbrytningar.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Paragraph - Text Flow tab.

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Text Flow tab.

Choose Edit - Find & Replace - Format - Text Flow tab.


Avstavning

Ange alternativ för avstavning i textdokument.

Automatiskt

Infogar bindestreck automatiskt på de ställen där det behövs i stycket.

tecken i slutet av raden

Ange det minsta antal tecken som ska lämnas vid slutet av raden framför ett bindestreck.

tecken i början av raden

Ange det minsta antal tecken som måste visas i början av raden efter bindestrecket.

Maximum consecutive hyphenated lines

Ange det största tillåtna antalet rader som får avstavas efter varandra.

Brytningar

Ange alternativ för sid- eller kolumnbrytningar.

Infoga

Markera den här kryssrutan och välj vilken typ av brytningar som du vill använda.

Typ

Välj den typ av brytning som du ska infoga.

Position

Välj var brytningen ska infogas.

Med sidformatmall

Markera den här kryssrutan och välj sedan den sidformatmall som du vill använda för den första sidan efter brytningen.

Sidformatmall

Välj den formatmall som ska användas på den första sidan efter brytningen.

Sidnummer

Enter the page number for the first page that follows the break. If you want to continue the current page numbering, leave the checkbox unchecked.

Alternativ

Ange textflödesalternativ för stycken som finns före och efter en sidbrytning.

Dela inte stycke

Flyttar hela stycket till nästa sida eller kolumn när en brytning infogas.

Håll ihop stycken

Håller ihop det aktuella stycket med nästa stycke när en sid- eller kolumnbrytning infogas.

Kontroll av enstaka rader underst

Anger det minsta antalet rader i ett stycke innan en sidbrytning. Markera den här kryssrutan och ange ett antal i rutan Rader. Om antalet rader i slutet av sidan är mindre än antalet rader i rutan Rader flyttas stycket till nästa sida.

Kontroll av enstaka rader överst

Anger det minsta antalet rader i ett stycke på den första sidan efter brytningen. Markera den här kryssrutan och ange ett antal i rutan Rader. Om antalet rader överst på sidan är mindre än antalet rader i rutan Rader flyttas brytningen.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Överta

De ändrade eller markerade värdena börjar gälla utan att dialogrutan stängs.

Orphans.

Stötta oss!