Field

The submenu lists the most common field types that can be inserted into a document at the current cursor position. To view all of the available fields, choose More Fields.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Field

Open context menu - choose Fields (inserted fields)


Sidnummer

Inserts the current page number as a field at the cursor position. The default setting is for it to use the Page Number character style.

Sidantal

Infogar det totala antalet sidor i dokumentet som ett fält.

Datum

Infogar aktuellt datum som ett fält. Standardformatet för datum används, och datumet uppdateras inte automatiskt.

Klockslag

Infogar den aktuella tiden som ett fält. Tiden hämtas direkt från ditt operativsystem. Ett fast tidsformat används, och det går inte att uppdatera fältet med F9-tangenten.

Titel

Infogar den rubrik som du har angett i dokumentegenskaperna som ett fältkommando. Egenskapen finns i fältet Rubrik under Arkiv - Egenskaper - Beskrivning.

First Author (field)

Inserts the name of the person who created the document here as a field. The field applies the entry made under - LibreOffice - User data.

Ämne

Infogar det tema som du har angett i dokumentegenskaperna som ett fältkommando. Egenskapen finns i fältet Ämne under Arkiv - Egenskaper - Beskrivning.

Andra...

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Stötta oss!