Sidfot

Lägger till eller tar bort en sidfot från sidformatmallen som du väljer på undermenyn. Sidfoten läggs till i alla sidor som använder samma sidformatmall. I ett nytt dokument visas endast sidformatmallen "Standard". Andra sidformatmallar läggs till i listan när du har använt dem i dokumentet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Header and Footer - Footer


Symbolen Info

Sidfötterna syns endast när du visar dokumentet i utskriftslayout (aktivera Visa - Utskriftslayout).


En bockmarkering visas framför de sidformatmallar som har sidfötter.

Du kan ta bort en sidfot genom att välja Infoga - Sidfot och sedan markera den sidformatmall som innehåller sidfoten. Sidfoten tas bort från alla sidor som använder den aktuella sidformatmallen.

Du kan lägga till och ta bort sidfötter från alla sidfotmatmallar som används i dokumentet genom att välja Infoga - Sidfot - Alla.

To format a footer, choose Format - Page Style - Footer.

Stötta oss!