Sidhuvud

Lägger till eller tar bort ett sidhuvud från sidformatmallen som du väljer på undermenyn. Sidhuvudet läggs till i alla sidor som använder samma sidformatmall. I ett nytt dokument visas endast sidformatmallen "Standard". Andra sidformatmallar läggs till i listan när du har använt dem i dokumentet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Header and Footer - Header


Symbolen Info

Sidhuvudena syns endast när du visar dokumentet i utskriftslayout (aktivera Visa - Utskriftslayout).


En bockmarkering visas framför de sidformatmallar som har sidhuvuden.

Du kan ta bort ett sidhuvud genom att välja Infoga - Sidhuvud och sedan markera den sidformatmall som innehåller sidhuvudet. Sidhuvudet tas bort från alla sidor som använder den aktuella sidformatmallen.

Du kan lägga till och ta bort sidhuvuden från alla sidfotmatmallar som används i dokumentet genom att välja Infoga - Sidhuvud - Alla.

To format a header, choose Format - Page Style - Header.

Stötta oss!