Infoga skript

Infogar ett skript där markören finns i ett HTML- eller textdokument.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Infoga - Skript (endast HTML-dokument)


An inserted script is indicated by a small green rectangle. If you do not see the rectangle, choose - LibreOffice Writer/Web - View, and select the Comments check box. To edit a script, double-click the green rectangle.

Om dokumentet innehåller mer än ett skript så innehåller dialogrutan Redigera skript knappar för föregående och nästa, som du kan använda för att hoppa från skript till skript.

Hoppa till föregående skript ikon

Hoppa till föregående skript

 Hoppa till nästa skript ikon

Hoppa till nästa skript

Innehåll

Skripttyp

Ange vilken typ av skript du vill infoga. Skriptet identifieras i HTML-källkoden av taggen <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">.

URL

Lägger till en länk till en skriptfil. Klicka på alternativfältet URL och ange sedan länken i rutan. Du kan också klicka på bläddringsknappen (...), leta rätt på filen och sedan klicka på Infoga. Den länkade skriptfilen identifieras i HTML-källkoden av följande taggar:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="url">

/* allt här ignoreras */

</SCRIPT>

Välj ut

Leta rätt på den skriptfil du vill länka till och klicka sedan på Infoga.

Anfangstext

Ange den skriptkod du vill infoga.

Stötta oss!