Insert (Text from File)

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Text from File

Öppna verktygsraden Infoga, klicka på

Ikon

Text from File


Symbolen Tips

Genom att infoga ett område i dokumentet och sedan infoga en länk till textfilen i det området, kan du se till att alltid ha den senaste versionen av filens innehåll. Se Infoga ett område för mer information.


Stötta oss!