Databas

Ändrar datakällorna för det aktuella dokumentet. För att innehållet i de fält som finns i dokumentet ska visas rätt, måste den nya databasen innehålla fält med identiska fältnamn.

Så här använder du det här kommandot...

From the menu bar:

Choose Edit - Exchange Database

From the tabbed interface:

Choose Tools, open menu button and select Exchange Database.


Om du till exempel infogar ett adressfält i ett standardbrev från en adressdatabas, kan du byta ut databasen till en annan databas med andra adresser.

Byt databas

Det går bara att byta ut en databas åt gången i den här dialogrutan.

Använda databaser

Visar en lista över de databaser som används. Det aktuella dokumentet innehåller minst ett datafält från varje databas i listan.

Tillgängliga databaser

Anger de databaser som är registrerade i LibreOffice.

Välj ut

Öppnar en dialogruta där du kan välja en databasfil (*.odb). Den valda filen läggs till i listan över tillgängliga databaser.

Definiera

Ersätter den aktuella datakällan med den datakälla som du väljer i listan Tillgängliga databaser.

Så byter du ut en databas i ett dokument mot en annan

Kontrollera att båda databaserna har fält med samma fältnamn och fälttyp.

  1. Klicka i det dokument som du vill ändra datakälla för.

  2. Choose Edit - Exchange Database.

  3. I listan Använda databaser markerar du den databastabell som du ska ersätta.

  4. I listan Tillgängliga databaser klickar du på den nya databastabellen.

  5. Klicka på Definiera.

Stötta oss!