Insert Table

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Table - Insert Table

+F12

Öppna verktygsraden Infoga, klicka på

Ikon

Tabell


LibreOffice can automatically format numbers that you enter in a table cell, for example, dates and times. To activate this feature, choose - LibreOffice Writer - Table and click the Number recognition check box in the Input in tables area.

Utföra beräkningar med tabeller i textdokument

Namn

Ange ett namn till tabellen.

Kolumner

Ange det antal kolumner som ska finnas i tabellen.

Rader

Ange det antal rader som ska finnas i tabellen.

Alternativ

Ange alternativ för tabellen.

Rubrik

Inkludera en rubrikrad i tabellen.

Repeat heading rows on new pages

Upprepar tabellrubriken överst på följande sida om tabellen sträcker sig över fler än en sida.

Heading rows

Ange hur många rader som ska användas som rubrikrader.

Don't split the table over pages

Förhindrar tabellen från att dela sig vid en sidbrytning.

List of table styles

Select a predefined style for the new table.

Ikon på verktygsraden Infoga

Klicka på ikonen Tabell på verktygsraden Infoga för att öppna dialogrutan Infoga tabell där du kan infoga en tabell i det aktuella dokumentet. Du kan också klicka på pilen och dra om du vill välja det antal rader och kolumner som ska ingå i tabellen, och sedan klicka i den sista cellen.

Ikon

Tabell

Stötta oss!