Frame

Infogar en ram som du kan använda för att skapa en layout med en eller flera textkolumner och objekt.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Insert - Frame - Frame

Choose Format - Frame and Object - Properties

Från verktygslisterna:

Icon Insert Frame

Insert Frame


To edit a frame, click the border to select it, and then choose Format - Frame and Object - Properties. You can also resize or move a selected frame using special shortcut keys.

Om du vill ta bort en ram klickar du på ramens kant och trycker på Delete.

Om du ser små röda pilar i början och slutet av texten i ramen, kan du använda piltangenterna för att bläddra i den text som inte syns.

I förhandsgranskningsfönstret i dialogrutan Ram representeras ramen av en grön rektangel och referensområdet av en röd rektangel.

Du kan också förhandsgranska effekterna när du ändrar förankringspunkten till "Som tecken". Baslinjen ritas i rött, "Tecken" är teckensnittets höjd och "Rad" är radhöjden inklusive ramen.

Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Alternativ

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Wrap

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Hyperlänk

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Inramning

Anger ramalternativ för valda objekt i Writer eller Calc.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Kolumner

Anger antalet kolumner och kolumnlayouten för en sidformatmall, en ram eller ett område.

Makro

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Återställ

Återställer ändringarna som gjorts i fliken till hur det var när dialogrutan öppnades.

Ikon på verktygsraden Infoga:

Infogar en ram där du drar med musen i dokumentet. Klicka på pilen bredvid ikonen för att välja antalet kolumner i ramen.

Icon Insert Frame

Insert Frame

Stötta oss!