Ram

Infogar en ram som du kan anvÀnda för att skapa en layout med en eller flera textkolumner och objekt.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Menyn Infoga - Ram...

Choose Format - Frame and Object - Properties

Öppna verktygsraden Infoga, klicka pĂ„

Icon Insert Frame

Infoga ram manuellt


To edit a frame, click the border to select it, and then choose Format - Frame and Object - Properties. You can also resize or move a selected frame using special shortcut keys.

Om du vill ta bort en ram klickar du pÄ ramens kant och trycker pÄ Delete.

Om du ser smÄ röda pilar i början och slutet av texten i ramen, kan du anvÀnda piltangenterna för att blÀddra i den text som inte syns.

I förhandsgranskningsfönstret i dialogrutan Ram representeras ramen av en grön rektangel och referensomrÄdet av en röd rektangel.

Du kan ocksÄ förhandsgranska effekterna nÀr du Àndrar förankringspunkten till "Som tecken". Baslinjen ritas i rött, "Tecken" Àr teckensnittets höjd och "Rad" Àr radhöjden inklusive ramen.

Mata in

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

Alternativ

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

Textanpassning

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

HyperlÀnk

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Inramning

Anger ramalternativ för valda objekt i Writer eller Calc.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Kolumner

Anger antalet kolumner och kolumnlayouten för en sidformatmall, en ram eller ett omrÄde.

Makro

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Ikon pÄ verktygsraden Infoga:

Infogar en ram dÀr du drar med musen i dokumentet. Klicka pÄ pilen bredvid ikonen för att vÀlja antalet kolumner i ramen.

Icon Insert Frame

Infoga ram manuellt

AnvÀnda kortkommandon (tillgÀnglighet för LibreOffice Writer)

Inserting, Editing, and Linking Frames

Please support us!