Infoga post i litteraturförteckning

Infogar en litteraturreferens.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Infoga - Förteckningar - Litteraturförteckningspost...


Post

Från litteraturdatabas

Infogar en referens från litteraturdatabasen.

Från dokumentinnehåll

Infogar en referens från de litteraturposter som är sparade i det aktuella dokumentet. En post som är sparad i dokumentet har högre prioritet än en post som är sparad i litteraturdatabasen.

Symbolen Info

När du sparar ett dokument som innehåller litteraturposter så sparas automatiskt tillhörande data i ett dolt fält i dokumentet.


Kort beteckning

Välj den litteraturpost du vill infoga från listan kort beteckning.

Författare, titel

Författarens namn och den fullständiga titel som motsvarar det markerade korta namnet visas, om uppgifterna är tillgängliga.

Infoga

Infogar litteraturreferensen i dokumentet. Om du har skapat en ny post måste du även infoga den som en post för att den inte ska gå förlorad när du stänger dokumentet.

Stäng

Stänger dialogen.

Ny

Öppnar dialogrutan Definiera litteraturpost där du kan skapa en ny litteraturpost. Den här dataposten sparas bara i dokumentet. Du kan lägga till en datapost i litteraturdatabasen genom att välja Verktyg - Litteraturdatabas.

Redigera

Öppnar dialogrutan Definiera litteraturpost där du kan redigera en markerad litteraturpost.

Information om att arbeta med litteraturförteckningsposter.

Stötta oss!