Infoga post i litteraturförteckning

Infogar en litteraturreferens.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Menyn Infoga - Förteckningar - Litteraturförteckningspost...


Post

FrÄn litteraturdatabas

Infogar en referens frÄn litteraturdatabasen.

FrÄn dokumentinnehÄll

Infogar en referens frÄn de litteraturposter som Àr sparade i det aktuella dokumentet. En post som Àr sparad i dokumentet har högre prioritet Àn en post som Àr sparad i litteraturdatabasen.

Symbolen Info

NÀr du sparar ett dokument som innehÄller litteraturposter sÄ sparas automatiskt tillhörande data i ett dolt fÀlt i dokumentet.


Kort beteckning

VÀlj den litteraturpost du vill infoga frÄn listan kort beteckning.

Författare, titel

Författarens namn och den fullstÀndiga titel som motsvarar det markerade korta namnet visas, om uppgifterna Àr tillgÀngliga.

Infoga

Infogar litteraturreferensen i dokumentet. Om du har skapat en ny post mÄste du Àven infoga den som en post för att den inte ska gÄ förlorad nÀr du stÀnger dokumentet.

StÀng

StÀnger dialogen.

Ny

Öppnar dialogrutan Definiera litteraturpost dĂ€r du kan skapa en ny litteraturpost. Den hĂ€r dataposten sparas bara i dokumentet. Du kan lĂ€gga till en datapost i litteraturdatabasen genom att vĂ€lja Verktyg - Litteraturdatabas.

Redigera

Öppnar dialogrutan Definiera litteraturpost dĂ€r du kan redigera en markerad litteraturpost.

Information om att arbeta med litteraturförteckningsposter.

Please support us!