Redigera konkordansfil

Skapa eller redigera en lista med ord som ska tas med i ett sakregister. En konkordansfil innehåller ord som ska finnas med i ett sakregister, bredvid motsvarande sidhänvisningar.

Du kan använda knappen Hitta alla i dialogrutan Sök och ersätt för att markera alla ställen där ett ord visas. Öppna sedan dialogrutan Infoga indexpost om du vill lägga till ordet och platsen till sakregistret. Behöver du använda samma sakregister i flera dokument, tillåter konkordansfilen bara att varje ord anges en gång, och sedan ska listan användas flera gånger.

note

The default filter for creating or opening concordance files is *.sdi. However, the file format of the concordance file is plain text.


Så här öppnar du dialogrutan Redigera konkordansfil:

  1. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type.

  2. Klicka på "Sakregister" i rutan Typ.

  3. Markera kryssrutan Konkordansfil i området Tillägg.

  4. Klicka på knappen Fil och välj Ny eller Redigera.

En konkordansfil innehåller följande fält:

Term

Meaning

Search term

"Sökord" är den förteckningspost som du vill markera i dokumentet.

Alternative entry

"Alternativpost" är den förteckningspost som du vill visa i förteckningen.

1st and 2nd Keys

Nycklarna 1 och 2 är överordnade förteckningsposter. "Sökord" eller "Alternativpost" visas som en underordnad post under nycklarna 1 och 2.

Comment

Add a comment line above the entry. Commented lines start with #.

Match case

"Exakt" innebär att versaler och gemener matchas.

Word only

"Hela ord" söker efter ett uttryck som utgörs av ett helt ord.


note

Du aktiverar alternativen "Exakt" och "Hela ord" genom att klicka i motsvarande cell, och sedan markera kryssrutan.


Så här skapar du en konkordansfil utan dialogrutan Redigera konkordansfil:

Använd följande riktlinjer för formatering när du skapar en konkordansfil:

Search term;Alternative entry;1st key;2nd key;Match case;Word only

Posterna "Exakt" och "Hela ord" tolkas som "Nej" eller FALSE om de är tomma eller lika med noll (0). Allt annat innehåll tolkas som "Ja" eller TRUE.

Exempel

Om du t.ex. vill ta med ordet "Göteborg" i sakregistret under posten "Städer", skriver du följande rad i konkordansfilen:

Boston;Boston;Cities;;0;0

"Göteborg" känns igen även om det är skrivet med liten begynnelsebokstav.

Om du vill ta med stadsdelen "Örgryte" i Göteborg under posten "Städer" skriver du följande rad:

Beacon Hill;Boston;Cities;

Stötta oss!