Definiera litteraturpost

Ändra innehållet i en litteraturpost.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Infoga - Förteckningar - Litteraturförteckningspost och klicka på Redigera


Postdata

Ange ett kort namn och välj lämplig typ av källa. Du kan nu ange data i de andra fälten som hör till den här posten.

Kort beteckning

Displays the short name for the bibliography entry. You can only enter a name here if you are creating a new bibliography entry.

This is where you select the desired entry data for your bibliography.

Typ

Select the source for the bibliography entry.

Formatera litteraturposter

Stötta oss!