Poster (litteraturförteckning)

Ange format för posterna i en litteraturförteckning.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#verz37 not found).


Typ

Vilka typer som visas beror pÄ litteraturreferensernas olika kÀllor.

Struktur och formatering

PÄ strukturraden anges hur posterna i indexet Àr sammansatta. Du kan Àndra utseende pÄ en post genom att ange kod eller text i de tomma rutorna pÄ den hÀr raden. Du kan ocksÄ klicka i en tom ruta eller pÄ en kod, och sedan klicka pÄ en kodknapp.

Tabulator

Infogar en tabulator. Du kan lÀgga till inledande punkter i tabulatorn genom att markera ett tecken i rutan Utfyllnadstecken. Du kan Àndra tabulatorns position genom att ange ett vÀrde i rutan Tabulatorposition, eller markera kryssrutan Högerjustera.

Typ

Visar tillgÀngliga poster i litteraturförteckningen. Du kan lÀgga till en post pÄ strukturraden genom att klicka pÄ posten, klicka i en tom ruta pÄ strukturraden, och sedan klicka pÄ Infoga. AnvÀnd dialogrutan Definiera litteraturpost nÀr du vill lÀgga till nya poster.

Infoga

LÀgger till referenskoden för den markerade litteraturposten pÄ strukturraden. Markera en post i listan, klicka i en tom ruta, och klicka sedan pÄ den hÀr knappen.

Ta bort

Tar bort den markerade referenskoden frÄn strukturraden.

Teckenformatmall

Ange formatmall för den markerade delen av strukturraden.

Redigera

Öppnar en dialogruta dĂ€r du kan redigera den markerade teckenformatmallen.

Utfyllnadstecken

VÀlj det utfyllnadstecken som ska placeras framför tabulatorn.

Tabulatorposition

Ange önskat avstÄnd mellan vÀnster sidmarginal och tabulatorn.

Högerjustering

Justerar tabulatorn efter höger sidmarginal.

Sortering efter

Ange sorteringsalternativ för litteraturposter.

Dokumentposition

Sorterar litteraturposter efter platsen för deras referenser i dokumentet. VÀlj det hÀr alternativet om du vill anvÀnda automatiskt numrerade referenser.

InnehÄll

Sorterar litteraturposterna efter de sorteringsnycklar som du anger, till exempel efter författare eller publiceringsÄr.

Sorteringsnyckel

1, 2 eller 3

Markera den post som litteraturposterna ska sorteras efter. Det hÀr alternativet Àr bara tillgÀngligt om du markerar alternativfÀltet InnehÄll under Sortera efter.

AZ

Sorterar litteraturposterna i stigande alfanumerisk ordning.

ZA

Sorterar litteraturposterna i fallande alfanumerisk ordning.

Please support us!