Poster (tabellförteckning)

Ange posternas format i en tabellförteckning.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#verz34 not found).


NivÄ

Markera den nivÄ som du vill definiera.

En tabellförteckning har bara en förteckningsnivÄ.

Struktur och formatering

PÄ strukturraden anges hur posterna i indexet Àr sammansatta. Du kan Àndra utseende pÄ en post genom att ange kod eller text i de tomma rutorna pÄ den hÀr raden. Du kan ocksÄ klicka i en tom ruta eller pÄ en kod, och sedan klicka pÄ en kodknapp.

Posttext

Infogar kapitelrubrikens text.

Tabulator

Infogar en tabulator. Du kan lÀgga till inledande punkter i tabulatorn genom att markera ett tecken i rutan Utfyllnadstecken. Du kan Àndra tabulatorns position genom att ange ett vÀrde i rutan Tabulatorposition, eller markera kryssrutan Högerjustera.

Sidnummer (#)

Infogar postens sidnummer.

Kapitelinfo

Infogar kapitelinformation, som t.ex. kapitlets rubrik och nummer. Markera den information du vill visa i rutan Kapitelpost.

Kapitelpost

Markera den kapitelinformation som du vill ta med i förteckningsposten.

UtvÀrdera till nivÄ

Ange den lÀgsta hierarkinivÄn som objekt ska visas pÄ i den genererade förteckningen.

Teckenformatmall

Ange formatmall för den markerade delen av strukturraden.

Redigera

Öppnar en dialogruta dĂ€r du kan redigera den markerade teckenformatmallen.

Utfyllnadstecken

VÀlj det utfyllnadstecken som ska placeras framför tabulatorn.

Tabulatorposition

Ange önskat avstÄnd mellan vÀnster sidmarginal och tabulatorn.

Högerjustering

Justerar tabulatorn efter höger sidmarginal.

Format

Visas endast nÀr du klickar pÄ E# i strukturraden. VÀlj om kapitelnumren ska visas med eller utan avgrÀnsare.

UtvÀrdera till nivÄ

Ange den lÀgsta hierarkinivÄn som objekt ska visas pÄ i den genererade förteckningen.

Tabbarnas position relativ till indraget frÄn styckeformatmallen

Placerar tabulatorn relativt det vÀrde för "indrag frÄn vÀnster" som anges i styckeformatmallen som markerades under fliken Mallar. Annars placeras tabulatorn relativt vÀnster textmarginal.

Please support us!