Poster (innehållsförteckning)

Ange posternas format i en innehållsförteckning.

Så här använder du det här kommandot...

Välj fliken Infoga - Förteckningar - Förteckningar - Poster (när innehållsförteckning är den valda typen) Välj fliken Infoga - Förteckningar - Förteckningar - Poster (när innehållsförteckning är den valda typen) Välj fliken Infoga - Förteckningar - Förteckningar - Poster (när innehållsförteckning är den valda typen) Välj fliken Infoga - Förteckningar - Förteckningar - Poster (när innehållsförteckning är den valda typen) Välj fliken Infoga - Förteckningar - Förteckningar - Poster (när innehållsförteckning är den valda typen)


Nivå

Markera den nivå som du vill definiera.

Struktur och formatering

strukturraden anges hur posterna i indexet är sammansatta. Du kan ändra utseende på en post genom att ange kod eller text i de tomma rutorna på den här raden. Du kan också klicka i en tom ruta eller på en kod, och sedan klicka på en kodknapp.

Numbering (N#)

Inserts the heading number or list number of the entry. To enable heading numbering, choose Tools - Heading Numbering.

Posttext

Inserts the text of the selected entry.

Tabulator

Infogar en tabulator. Du kan lägga till inledande punkter i tabulatorn genom att markera ett tecken i rutan Utfyllnadstecken. Du kan ändra tabulatorns position genom att ange ett värde i rutan Tabulatorposition, eller markera kryssrutan Högerjustera.

Sidnummer (#)

Infogar postens sidnummer.

Hyperlänk

Creates a hyperlink for the part of the entry that you enclose by the opening (LS) and the closing (LE) hyperlink tags. On the Structure line, click in the empty box in front of the part that you want to create a hyperlink for, and then click this button. Click in the empty box after the part that you want to hyperlink, and then click this button again. All hyperlinks must be unique.

Alla

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

Teckenformatmall

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Redigera

Öppnar en dialogruta där du kan redigera den markerade teckenformatmallen.

note

The next three options are available when the T icon is selected.


Utfyllnadstecken

Välj det utfyllnadstecken som ska placeras framför tabulatorn.

Tabulatorposition

Ange önskat avstånd mellan vänster sidmarginal och tabulatorn.

Högerjustering

Justerar tabulatorn efter höger sidmarginal.

note

The next two options are available when the N# icon is selected.


Format

Only visible when you click the N# button in the Structure line. Select to show the heading number with or without separator.

Show up to level

Enter the maximum number of levels to show of the heading number. For example, select “3” to show up to three levels. If the heading number has fewer than three levels, then the actual number is shown.

Format

Tabbarnas position relativ till indraget från styckeformatmallen

Placerar tabulatorn relativt det värde för "indrag från vänster" som anges i styckeformatmallen som markerades under fliken Mallar. Annars placeras tabulatorn relativt vänster textmarginal.

Stötta oss!