Tilldela mall

Skapar förteckningsposter baserade på specifika styckeformatmallar.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles


Formatmallar

Listan innehåller de styckeformatmallar som du kan tilldela förteckningsnivåer.

Du kan skapa en förteckningspost baserad på en styckeformatmall genom att klicka på formatmallen i listan Mallar och sedan flytta formatmallen till den förteckningsnivå där du vill ha den genom att klicka på knappen >>.

<<

Flyttar upp den markerade styckeformatmallen en nivå i förteckningshierarkin.

>>

Flyttar ned den markerade styckeformatmallen en nivå i förteckningshierarkin.

Stötta oss!