Tilldela mall

Skapar förteckningsposter baserade på specifika styckeformatmallar.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles


Formatmallar

Listan innehåller de styckeformatmallar som du kan tilldela förteckningsnivåer.

To create an index entry from a paragraph style, click the style in the Styles list, then click the index level that you want to assign to that paragraph style.

Demote Index Level button

Flyttar upp den markerade styckeformatmallen en nivå i förteckningshierarkin.

Promote Index Level button

Flyttar ned den markerade styckeformatmallen en nivå i förteckningshierarkin.

Stötta oss!