Förteckning

Följande alternativ är tillgängliga när du väljer Objektförteckning som typ av förteckning.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Objects is the selected type)


Typ och rubrik

Ange förteckningens typ och rubrik.

Rubrik

Ange en rubrik på den markerade förteckningen.

Typ

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Skyddad mot manuella ändringar

Förhindrar att innehållet i förteckningen ändras. Manuella ändringar som du gör i en förteckning går förlorade när förteckningen uppdateras. Om du vill bläddra med markören genom ett skyddat område väljer du – LibreOffice Writer – Formateringshjälp och markerar sedan kryssrutan Markör i skyddade områden – Aktiverad.

Create Index or Table of Contents

For

Välj om du vill skapa en förteckning för dokumentet eller för det aktuella kapitlet.

Skapa från följande objekt

Välj de objekttyper som du vill ta med i en objekttabell.

Stötta oss!