Förteckning

Följande alternativ är tillgängliga när du väljer Objektförteckning som typ av förteckning.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Objects is the selected type)


Typ och rubrik

Ange förteckningens typ och rubrik.

Typ

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Rubrik

Ange en rubrik på den markerade förteckningen.

Skyddad mot manuella ändringar

F√∂rhindrar att inneh√•llet i f√∂rteckningen √§ndras. Manuella √§ndringar som du g√∂r i en f√∂rteckning g√•r f√∂rlorade n√§r f√∂rteckningen uppdateras. Om du vill bl√§ddra med mark√∂ren genom ett skyddat omr√•de v√§ljer du ‚Äď LibreOffice Writer ‚Äď Formateringshj√§lp och markerar sedan kryssrutan Mark√∂r i skyddade omr√•den ‚Äď Aktiverad.

Create Index or Table of Contents

For

Välj om du vill skapa en förteckning för dokumentet eller för det aktuella kapitlet.

Skapa från följande objekt

Välj de objekttyper som du vill ta med i en objekttabell.

Please support us!