Förteckning

Följande alternativ är tillgängliga när du väljer Användardefinierad som typ av förteckning.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)


Användardefinierade förteckningar är tillgängliga i rutan Fälttyp när du infogar en förteckningspost i dokumentet.

Typ och rubrik

Ange förteckningens typ och rubrik.

Typ

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Rubrik

Ange en rubrik på den markerade förteckningen.

Skyddad mot manuella ändringar

Förhindrar att innehållet i förteckningen ändras. Manuella ändringar som du gör i en förteckning går förlorade när förteckningen uppdateras. Om du vill bläddra med markören genom ett skyddat område väljer du – LibreOffice Writer – Formateringshjälp och markerar sedan kryssrutan Markör i skyddade områden – Aktiverad.

Create Index or Table of Contents

For

Välj om du vill skapa en förteckning för dokumentet eller för det aktuella kapitlet.

Skapa från

Formatmallar

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

Tilldela mall

Opens the Assign Styles dialog, where you can select the paragraph styles to include in the index. Choose the proper heading level on which the style will be included in the index.

Förteckningsmarkeringar

Tar med de förteckningsposter du infogade genom att välja Infoga - Förteckningar - Post i förteckningen.

Tabeller

Tar med tabeller i förteckningen.

Grafik

Tar med grafiska objekt i förteckningen.

Frames

Includes frames in the index.

OLE-objekt

Tar med OLE-objekt i förteckningen.

Nivå från ursprungskapitel

Indents table, graphic, frame, and OLE object index entries according their place in the chapter heading hierarchy.

Definiera en förteckningspost

Stötta oss!