Index (user-defined)

Följande alternativ är tillgängliga när du väljer Användardefinierad som typ av förteckning.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)


User-defined indexes are available in the Type box when you create a new user-defined index in your document.

Typ och rubrik

Ange förteckningens typ och rubrik.

Rubrik

Ange en rubrik på den markerade förteckningen.

Typ

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Skyddad mot manuella ändringar

Förhindrar att innehållet i förteckningen ändras. Manuella ändringar som du gör i en förteckning går förlorade när förteckningen uppdateras. Om du vill bläddra med markören genom ett skyddat område väljer du – LibreOffice Writer – Formateringshjälp och markerar sedan kryssrutan Markör i skyddade områden – Aktiverad.

Create Index or Table of Contents

For

Välj om du vill skapa en förteckning för dokumentet eller för det aktuella kapitlet.

Skapa från

Formatmallar

Includes paragraphs with the paragraph styles specified in the Assign Styles dialog as index entries. To select paragraph styles, click the Assign Styles button to the right of this option.

Tilldela mall

Opens the Assign Styles dialog, where you can select paragraph styles to include in the index. Choose a desired index level for where a style will be displayed in the index.

Index entries

Choose this option to include index entries inserted in the document with Insert - Table of Contents and Index - Index Entry in the generated index.

Tabeller

Tar med tabeller i förteckningen.

Grafik

Tar med grafiska objekt i förteckningen.

Frames

Includes frames in the index.

OLE-objekt

Tar med OLE-objekt i förteckningen.

Use outline level

Assign index level according to the outline level of the heading immediately prior to the table, graphic, frame, or OLE object. With default settings, the higher the outline level, the greater the indent in the generated index.

Stötta oss!