Förteckning

Följande alternativ är tillgängliga när du väljer Sakregister som typ av förteckning.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Alphabetical Index is the selected type)


Typ och rubrik

Ange förteckningens typ och rubrik.

Rubrik

Ange en rubrik på den markerade förteckningen.

Typ

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Skyddad mot manuella ändringar

Förhindrar att innehållet i förteckningen ändras. Manuella ändringar som du gör i en förteckning går förlorade när förteckningen uppdateras. Om du vill bläddra med markören genom ett skyddat område väljer du – LibreOffice Writer – Formateringshjälp och markerar sedan kryssrutan Markör i skyddade områden – Aktiverad.

Create Index or Table of Contents

For

Välj om du vill skapa en förteckning för dokumentet eller för det aktuella kapitlet.

Alternativ

Kombinera likadana poster

Ersätter identiska förteckningsposter med en enda som visar de sidnummer där posten förekommer i dokumentet. T.ex. posterna "Visning 10, visning 43" slås samman till "Visning 10, 43".

Combine identical entries with f or ff

Replaces identical index entries that occur on the directly following page(s), with a single entry that lists the first page number and a "f" or "ff". For example, the entries "View 10, View 11" are combined as "View 10f", and "View 10, View 11, View 12" as "View 10ff". Actual appearance depends on the locale setting, but can be overridden with Sort - Language.

Kombinera med -

Ersätter förteckningsposter som förekommer på sammanhängande sidor med en enda post och det sidområde där posten förekommer. Posterna "Visning 10, visning 11, visning 12" slås t.ex. samman till "Visning 10-12".

Versalkänslig

Skiljer mellan stora och små bokstäver i identiska förteckningsposter. Asiatiska språk kräver särskild hantering. Om du vill att första förekomsten av en post i dokumentet ska bestämma postens skiftläge ska du markera Kombinera likadana poster.

Symbolen Info

Om du vill använda flernivåskollation för asiatiska språk väljer du Versalkänslig. Vid flernivåskollation ignoreras posternas kasus och diakritiska tecken, och endast posternas grundform jämförs. Om formerna är identiska jämförs formernas diakritiska tecken. Om formerna fortfarande är identiska jämförs även formernas kasus och teckenbredd samt skillnaderna i japansk kana.


Skriv automatiskt poster med stor bokstav

Ger automatiskt förteckningsposterna stor begynnelsebokstav.

Nyckel som egen post

Infogar nyckelbegrepp som separata förteckningsposter. Ett nyckelord infogas som överbegrepp och de poster som är tilldelade nyckelordet visas under nyckelordet med indrag.

Du definierar ett nyckelord genom att välja dialogrutan Infoga förteckningspost.

Konkordansfil

Markerar automatiskt förteckningsposter med hjälp av en konkordansfil - en lista över vilka ord som ska ingå i en förteckning.

Fil

Markera, skapa eller redigera en konkordansfil.

Sortera

Anger alternativ för sortering av förteckningsposter.

Språk

Välj de språkregler som ska användas vid sortering av förteckningsposter.

Nyckeltyp

Välj numeriskt om du vill sortera numren efter värde, som t.ex. 1, 2, 12. Välj alfanumeriskt om du vill sortera numren efter teckenkod, som t.ex. 1, 12, 2.

Stötta oss!