Index (table of contents)

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)


Typ och rubrik

Ange förteckningens typ och rubrik.

Rubrik

Ange en rubrik på den markerade förteckningen.

Typ

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Skyddad mot manuella ändringar

Förhindrar att innehållet i förteckningen ändras. Manuella ändringar som du gör i en förteckning går förlorade när förteckningen uppdateras. Om du vill bläddra med markören genom ett skyddat område väljer du – LibreOffice Writer – Formateringshjälp och markerar sedan kryssrutan Markör i skyddade områden – Aktiverad.

Create Index or Table of Contents

For

Välj om du vill skapa en förteckning för dokumentet eller för det aktuella kapitlet.

Include up to level

Specify the maximum outline level for a paragraph, specified in Create from, to be included in the index.

Skapa från

I det här området anger du vilken information som ska ingå i en förteckning.

Disposition

Creates the index using outline levels. Any paragraph with an outline level less than or equal to the outline level specified in Include up to level is included in the index.

Paragraphs formatted with one of the predefined paragraph styles (“Heading 1–10”) have an outline level that corresponds to the number in the paragraph style. You can also assign outline levels to paragraphs in the Outline & List tab page of the Format - Paragraph dialog.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the outline level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Heading Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Ytterligare mallar

Includes paragraphs with the paragraph styles specified in the Assign Styles dialog as index entries. To select paragraph styles, click the Assign Styles button to the right of this option.Assigned paragraph styles must have an outline level less than or equal to the value specified in Include up to level to be included in the index.

tip

Use “Additional Styles” to include paragraphs in the Table of Contents with the “Figure Index Heading” or “Bibliography Heading” paragraph style, as well as any other relevant paragraph style.


Tilldela mall

Opens the Assign Styles dialog, where you can select paragraph styles to include in the index. Choose a desired index level for where a style will be displayed in the index.

Index entries

Choose this option to include index entries inserted in the document with Insert - Table of Contents and Index - Index Entry in the generated index.

Stötta oss!