Förteckning

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)


Typ och rubrik

Ange förteckningens typ och rubrik.

Typ

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Rubrik

Ange en rubrik på den markerade förteckningen.

Skyddad mot manuella ändringar

Förhindrar att innehållet i förteckningen ändras. Manuella ändringar som du gör i en förteckning går förlorade när förteckningen uppdateras. Om du vill bläddra med markören genom ett skyddat område väljer du – LibreOffice Writer – Formateringshjälp och markerar sedan kryssrutan Markör i skyddade områden – Aktiverad.

Create Index or Table of Contents

For

Välj om du vill skapa en förteckning för dokumentet eller för det aktuella kapitlet.

Evaluate up to level

Ange antalet rubriknivåer som ska finnas i förteckningen.

Skapa från

I det här området anger du vilken information som ska ingå i en förteckning.

Disposition

Creates the index using outline levels. Paragraphs formatted with one of the predefined heading styles (Heading 1-10) are added to the index.

You can also assign outline levels to paragraphs in the Outline & List tab page of the Format - Paragraph dialog.

Ytterligare mallar

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

tip

You can include the Figure Index Heading or Bibliography Heading styles, as well as any other relevant heading style, to the Table of Contents.


Tilldela mall

Opens the Assign Styles dialog, where you can select the paragraph styles to include in the index. Choose the proper heading level on which the style will be included in the index.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the outline level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Chapter Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Förteckningsmarkeringar

Tar med de förteckningsposter du infogade genom att välja Infoga - Förteckningar - Post i förteckningen.

Stötta oss!