Type

Använd den här fliken för att ange och definiera vilken typ av förteckning du vill infoga. Du kan också skapa användardefinierade förteckningar.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (depending on the type)


Den här fliken innehåller följande alternativ, beroende på vilken typ av förteckning du väljer.

Innehållsförteckning

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

Sakregister

Följande alternativ är tillgängliga när du väljer Sakregister som typ av förteckning.

Illustrationsförteckning

Följande alternativ är tillgängliga när du väljer Illustrationsförteckning som typ av förteckning.

Tabellförteckning

Följande alternativ är tillgängliga när du väljer Tabellförteckning som typ av förteckning.

Användardefinierad

Följande alternativ är tillgängliga när du väljer Användardefinierad som typ av förteckning.

Objektförteckning

Följande alternativ är tillgängliga när du väljer Objektförteckning som typ av förteckning.

Litteraturförteckning

Följande alternativ är tillgängliga när du väljer Litteraturförteckning som typ av förteckning.

Använda förteckningar

Infoga - Förteckningar - Post

Stötta oss!