Type

Use this tab to specify and define the type of index that you want to insert. You can also create custom indexes.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (depending on the type)


Den här fliken innehåller följande alternativ, beroende på vilken typ av förteckning du väljer.

Innehållsförteckning

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

Sakregister

Följande alternativ är tillgängliga när du väljer Sakregister som typ av förteckning.

Table of Figures

The following options are available when you select Table of Figures as the index type.

Tabellförteckning

Följande alternativ är tillgängliga när du väljer Tabellförteckning som typ av förteckning.

Användardefinierad

Följande alternativ är tillgängliga när du väljer Användardefinierad som typ av förteckning.

Objektförteckning

Följande alternativ är tillgängliga när du väljer Objektförteckning som typ av förteckning.

Litteraturförteckning

Följande alternativ är tillgängliga när du väljer Litteraturförteckning som typ av förteckning.

Stötta oss!