Mallar

Du kan tilldela olika styckeformatmallar för att ändra förteckningsrubriker, skiljetecken och förteckningsposter. Du kan också ändra styckeformatmallar i den här dialogrutan.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Styles tab


Tilldelning

Nivåer

Välj den förteckningsnivå vars formatering du vill ändra.

Styckeformatmallar

Välj den styckeformatmall som du vill använda i den markerade förteckningsnivån, och klicka sedan på knappen Tilldela.

<

Formaterar den markerade förteckningsnivån med den markerade styckeformatmallen.

Standard

Återställer formateringen på den markerade nivån till styckeformatmallen "Standard".

Redigera

Öppnar dialogrutan Styckeformatmall där du kan ändra den markerade styckeformatmallen.

Stötta oss!