Table of Contents, Index or Bibliography

Inserts an index or a table of contents at the current cursor position. To edit an index or table of contents, place the cursor in the index or table of contents, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography


Dialogrutan innehåller också en förhandsvisning av förteckningen.

Beroende på vilken typ av förteckning du väljer är följande flikar tillgängliga.

Type

Använd den här fliken för att ange och definiera vilken typ av förteckning du vill infoga. Du kan också skapa användardefinierade förteckningar.

Poster (förteckningar)

Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab.

Mallar

Du kan tilldela olika styckeformatmallar för att ändra förteckningsrubriker, skiljetecken och förteckningsposter. Du kan också ändra styckeformatmallar i den här dialogrutan.

Kolumner

Anger antalet kolumner och kolumnlayouten för en sidformatmall, en ram eller ett område.

Under den här fliken anger du förteckningens kolumnlayout. Förteckningens rubrik är som standard en kolumn bred och utgår från sidans vänstermarginal.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Använda förteckningar

Stötta oss!