Inmatningsfält

Infogar ett fältkommando som du kan öppna och redigera genom att klicka på det i dokumentet. Du kan använda inmatningsfält för text eller tilldela en variabel ett nytt värde.

Du kan ändra innehållet i ett inmatningsfält i ett dokument genom att klicka i fältet och redigera texten i den nedre rutan i dialogrutan.

Reference

This box displays the name that you entered in the Reference box on the Functions or Variables tab of the Fields dialog. The box underneath displays the contents of the field.

Nästa

Hoppar till nästa inmatningsfält i dokumentet. Den här knappen är bara tillgänglig när du placerar markören direkt framför ett inmatningsfält och sedan trycker på Skift+Ctrl+F9.

Stötta oss!