Speciella taggar

NÀr du sparar ett dokument som innehÄller fÀlt som ett HTML dokument, sÄ konverterar LibreOffice automatiskt datum, klockslag och dokumentinfofÀlt till sÀrskilda HTML-taggar. FÀltens innehÄll infogas mellan de inledande och avslutande HTML-taggarna i de konverterade fÀlten. De hÀr sÀrskilda HTML-taggarna Àr inte som vanliga HTML-taggar.

LibreOffice Writer-fÀlt identifieras i ett HTML dokument av taggen <SDFIELD>. FÀltkommandots typ, format och namn ingÄr i den inledande HTML-taggen. Vilket format av fÀltkommandotagg som kÀnns igen av ett HTML-filter beror pÄ fÀltkommandots typ.

Datum- och tidsfÀlt

För fĂ€lten "Datum" och "Klockslag" Ă€r parametern TYPE lika med DATETIME. Datumets eller klockslagets format anges av parametern SDNUM, t.ex. DD:MM:ÅÅ för datum, eller TT:MM:SS för klockslag.

För fasta datum- och tidsfÀlt anges datum och klockslag av parametern SDVAL.

Följande tabell innehÄller exempel pÄ speciella HTML-taggar för datum och tid som kÀnns igen av LibreOffice som fÀltkommandon:

FĂ€ltkommando

LibreOffice-tagg

Datum fast

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4239988426" SDNUM="1031;1031;DD.MM.ÅÅ">17.02.98</SDFIELD>

Datum variabel

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4239988426" SDNUM="1031;1031;DD.MM.ÅÅ">17.02.98</SDFIELD>

Klockslag fast

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4240335648" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>

Klockslag variabelt

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4240335648" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>


DokumentinfofÀlt

För dokumentinfofÀlt Àr parametern TYPE lika med DOCINFO. Parametern SUBTYPE visar den specifika fÀlttypen. För t.ex. dokumentinfofÀltet "Skapad" blir SUBTYPE=CREATE. För dokumentinfofÀlt med datum och tid Àr parametern FORMAT lika med DATE eller TIME, och parametern SDNUM anger vilket talformat som anvÀnds. Parametern SDFIXED anger om innehÄllet i dokumentinfofÀltet Àr fast eller inte.

InnehÄllet i ett fast datum- eller tidsfÀlt Àr lika med parametern SDVAL. Annars Àr innehÄllet lika med den text som finns mellan SDFIELD-taggarna.

Följande tabell innehÄller exempel pÄ speciella HTML-taggar för dokumentinformation som kÀnns igen av LibreOffice som fÀltkommandon:

FĂ€ltkommando

LibreOffice-tagg

Beskrivning (innehÄll fast)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=COMMENT SDFIXED>beskrivning</SDFIELD>

Skapande datum

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;KK ÅÅ">1 kvartalet 98</SDFIELD>

Skapande klockslag (innehÄll fast)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=TIME SDVAL="0" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS AM/PM" SDFIXED>03:58:35 PM</SDFIELD>

Ändring datum

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CHANGE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;NN DD.MMM ÅÅ">MĂ„ 23 feb 98</SDFIELD>


Please support us!