Speciella taggar

När du sparar ett dokument som innehåller fält som ett HTML dokument, så konverterar LibreOffice automatiskt datum, klockslag och dokumentinfofält till särskilda HTML-taggar. Fältens innehåll infogas mellan de inledande och avslutande HTML-taggarna i de konverterade fälten. De här särskilda HTML-taggarna är inte som vanliga HTML-taggar.

LibreOffice Writer-fält identifieras i ett HTML dokument av taggen . Fältkommandots typ, format och namn ingår i den inledande HTML-taggen. Vilket format av fältkommandotagg som känns igen av ett HTML-filter beror på fältkommandots typ.

Datum- och tidsfält

För fälten "Datum" och "Klockslag" är parametern TYPE lika med DATETIME. Datumets eller klockslagets format anges av parametern SDNUM, t.ex. DD:MM:ÅÅ för datum, eller TT:MM:SS för klockslag.

För fasta datum- och tidsfält anges datum och klockslag av parametern SDVAL.

Följande tabell innehåller exempel på speciella HTML-taggar för datum och tid som känns igen av LibreOffice som fältkommandon:

Fältkommando

LibreOffice-tagg

Datum fast

17.02.98

Datum variabel

17.02.98

Klockslag fast

10:10:36

Klockslag variabelt

10:10:36


Dokumentinfofält

För dokumentinfofält är parametern TYPE lika med DOCINFO. Parametern SUBTYPE visar den specifika fälttypen. För t.ex. dokumentinfofältet "Skapad" blir SUBTYPE=CREATE. För dokumentinfofält med datum och tid är parametern FORMAT lika med DATE eller TIME, och parametern SDNUM anger vilket talformat som används. Parametern SDFIXED anger om innehållet i dokumentinfofältet är fast eller inte.

Innehållet i ett fast datum- eller tidsfält är lika med parametern SDVAL. Annars är innehållet lika med den text som finns mellan SDFIELD-taggarna.

Följande tabell innehåller exempel på speciella HTML-taggar för dokumentinformation som känns igen av LibreOffice som fältkommandon:

Fältkommando

LibreOffice-tagg

Beskrivning (innehåll fast)

beskrivning

Skapande datum

1 kvartalet 98

Skapande klockslag (innehåll fast)

03:58:35 PM

Ändring datum

Må 23 feb 98


Stötta oss!