Funktioner

Depending on the field type that you select, you can assign conditions to certain functions. For example, you can define a field that executes a macro when you click the field in the document, or a condition that, when met, hides a field. You can also define placeholder fields that insert graphics, tables, frames and other objects into your document when needed.

Så här använder du det här kommandot...

Välj fliken Infoga - Fält - Annan - Funktioner


Typ

Lists the available field types.

Typ

Betydelse

Villkorlig text

Infogar text om ett visst villkor uppfylls. Ange till exempel "sun eq 1" i rutan Villkor och sedan den text som du vill infoga när variabeln "sun" är lika med "1" i rutan . Du kan om du vill också ange texten som du vill ska visas om inte villkoret uppfylls i rutan Annars. Du definierar variabeln "sun" genom att klicka på fliken Variabler, välja "Sätt variabel", skriva "sun" i rutan Namn och dess värde i rutan Värde.

Inmatningslista

Inserts a text field that displays one item from a list. You can add, edit, and remove items, and change their order in the list. Click an Input list field in your document or press +Shift+F9 to display the Choose Item dialog.

Inmatningsfält

Infogar formulärfält för inmatning av text. Dessa kan Du förse med separata hänvisningar. När Du klickar på kommandoknappen Infoga, öppnas dialogrutan Inmatningsfält, där Du kan skriva in och redigera den önskade texten.

Utför makro

Infogar ett textfält som automatiskt utför ett tilldelat makro när du dubbelklickar. Du väljer det önskade makrot med kommandoknappen Makro.... När du har valt makro skriver du in den tillhörande förklaringen i textfältet Hänvisning.

Platshållare

Infogar en platshållare i dokumentet. Platshållarens typ bestämmer Du under Format. Beteckningen skriver Du i textfältet Platshållare och eventuella förklaringar under Hänvisning. När Du klickar på platshållaren i dokumentet, kan Du infoga det objekt i vars ställe platshållaren står.

Dold text

Inserts a text field that is hidden when the condition that you specify is met. To use this function, choose - LibreOffice Writer - View and clear the Hidden text check box.

Dolt stycke

Hides a paragraph when the condition that you specify is met. To use this function, choose - LibreOffice Writer - View and clear the Hidden paragraphs check box.

Kombinera tecken (bara vid asiatiskt stöd)

Här kan du kombinera 1 till 6 tecken som behandlas som ett standardtecken när kombinationen har gjorts.


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


Format

För funktionsfält används formatfältet bara för fältkommandon av typen platshållare. Här bestämmer du genom formatet för vilket objekt en platshållare gäller.

Villkor

Här anger du villkoren för fält med villkor.

Så, annars

Enter the text to display when the condition is met in the Then box, and the text to display when the condition is not met in the Else box.

I resultatfälten och Annars kan du dels skriva in vanlig text, dels ange databasfält i form av "databasnamn.tabellnamn.fältnamn" (utan citattecken) så att fältinnehåll infogas om villkoret uppfylls. LibreOffice försöker vid sådana uttryck först identifiera texten som en databaskolumn. Om en sådan finns, så matas kolumnens innehåll ut, i annat fall bara texten.

note

Om det angivna tabell- eller fältnamnet inte finns i någon databas, så infogas ingenting om citattecknen inte sätts ut.


note

Om du tar med citattecknen i "databasnamn.tabellnamn.fältnamn" infogas uttrycket som text.


Hänvisning

Ange den text som du vill ska visas i fältet. Om du infogar ett platshållarfält, skriv den text som du vill ska visas som hjälptext när du placerar musmarkören över fältet.

Format

Här väljer du det makro som ska utföras när någon klickar på fältet.

Makronamn

För fält som används för att köra ett makro visas här namnet på det makro som är markerat i urvalsfältet.

Platshållare

Om du väljer fälttypen Platshållare kan du definiera en platshållare här.

Dold text

För fälttypen Dold text kan du ange text som ska visas om ett visst villkor uppfylls.

Tecken

Skriv in de tecken som du vill kombinera. Du kan som mest kombinera 6 tecken. Detta val är endast tillgängligt för fälttypen Kombinera tecken.

Värde

Om du har valt fälttypen Kombinera tecken kan du ange ett värde här.

Makro...

Öppnar Makroväljaren där du kan välja vilket makro som ska köras när du klickar på det markerade fältet i dokumentet. Den här knappen är endast tillgänglig för funktionsfältet "Utför makro".

Följande kontroller visas för inmatningslistefält:

Objekt

Ange ett nytt objekt.

Lägg till

Lägger till objektet till listan.

Objekt i listan

Listar posterna. Det översta objektet visas i dokumentet.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan.

Uppåt

Flyttar det markerade objektet uppåt i listan.

Nedåt

Flyttar det markerade objektet nedåt i listan.

Namn

Ange ett unikt namn för inmatningslistan.

Välj objekt

Den här dialogrutan visas när du klickar på ett inmatningslistefält i dokumentet.

Choose the item that you want to display in the document, then click OK.

Redigera

Displays the Edit Fields: Functions dialog, where you can edit the Input list.

Nästa

Closes the current Input list and displays the next, if available. You see this button when you open the Choose Item dialog by +Shift+F9.

Stötta oss!