Fältkommando

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Field - More Fields

+F2

På verktygsraden Infoga klickar du på

Ikon

Infoga fält


Om fält

Dokument

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

Cross-reference

Här infogar du referenserna eller referensfälten i det aktuella dokumentet. Referenserna är referensfält inom samma dokument eller i underdokument till ett samlingsdokument.

Fördelen med att infoga en korshänvisning som fältkommando är att du inte måste anpassa hänvisningarna manuellt så snart du ändrar något i dokumentet. Du behöver bara uppdatera fältkommandona med F9, så stämmer korshänvisningarna igen.

Funktioner

Depending on the field type that you select, you can assign conditions to certain functions. For example, you can define a field that executes a macro when you click the field in the document, or a condition that, when met, hides a field. You can also define placeholder fields that insert graphics, tables, frames and other objects into your document when needed.

Dokumentinfo

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

Variabler

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

Databas

You can insert fields from any database, for example, address fields, into your document.

Infoga

Infogar det markerade fältet vid markörens aktuella position i dokumentet. När du vill stänga dialogrutan klickar du på knappen Stäng.

Stötta oss!