Skrivare

Ange utskriftsalternativen för kuvertet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Envelope - Printer tab


Se efter i skrivarens dokumentation hur du måste lägga in kuverten för att de ska matas igenom skrivaren på rätt sätt. Beroende på skrivarmodell kan det hända att kuverten måste läggas an mot vänster sida, mot höger sida eller placeras i mitten; och i vissa skrivare måste de placeras med utskriftssidan nedåt, i andra med utskriftssidan uppåt.

Liggande till vänster

Matar kuvertet horisontellt från vänster sida av pappersmagasinet.

Liggande i mitten

Matar kuvertet horisontellt från mitten av pappersmagasinet.

Liggande till höger

Matar kuvertet horisontellt från höger sida av pappersmagasinet.

Vertikal vänster

Matar kuvertet vertikalt från vänster sida av pappersmagasinet.

Stående i mitten

Matar kuvertet vertikalt från mitten av pappersmagasinet.

Stående till höger

Matar kuvertet vertikalt från höger sida av pappersmagasinet.

Skriv ut uppifrån

Matar kuvertet med den tryckta sidan uppåt i pappersmagasinet.

Skriv ut nedifrån

Matar kuvertet med den tryckta sidan nedåt i pappersmagasinet.

Åt höger

Ange hur mycket utskriftsområdet ska flyttas åt höger.

Nedåt

Ange hur mycket utskriftsområdet ska flyttas ned.

Aktuell skrivare

Här visas namnet på den aktuella skrivaren. Du växlar aktuell skrivare i operativsystemet.

Ställ in...

Öppnar dialogrutan Utskriftsalternativ där du kan ställa in andra skrivarinställningar som pappersformat och orientering.

Stötta oss!