Format

Anger utseende och storlek på kuvertet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Envelope - Format tab


Mottagare

Anger positionen och textformateringen för fältet mottagare.

Position

Anger positionen för mottagarens adress på kuvertet.

från vänster

Ange hur mycket utrymme som ska lämnas mellan kuvertets vänsterkant och mottagarfältet.

uppifrån

Ange hur mycket utrymme som ska lämnas mellan kuvertets överkant och mottagarfältet.

Redigera

Klicka och välj en textformatmall för det mottagarfält som du vill redigera.

Tecken

Öppnar en dialogruta där du kan ändra teckenformateringen som används i mottagarfältet.

Stycke...

Öppnar en dialogruta där du kan ändra styckformateringen som används i mottagarfältet.

Avsändare

Anger positionen och textformateringen för fältet avsändare.

Position

Anger positionen för avsändarens adress på kuvertet.

från vänster

Ange hur mycket utrymme som ska lämnas mellan kuvertets vänsterkant och avsändarfältet.

uppifrån

Ange hur mycket utrymme som ska lämnas mellan kuvertets överkant och avsändarfältet.

Redigera

Klicka och välj en textformatmall för det avsändarfält som du vill redigera.

Tecken

Öppnar en dialogruta där du kan ändra teckenformateringen som används i avsändarfältet.

Stycke...

Öppnar en dialogruta där du kan ändra styckformateringen som används i avsändarfältet.

Storlek

Välj ett fördefinierat kuvertformat som du vill använda eller skapa ett eget format.

Format

Välj en kuvertstorlek eller välj "Användare", och ange höjd och bredd för kuvertstorleken.

Bredd

Ange kuvertets bredd.

Höjd

Ange kuvertets höjd.

Förhandsgranskningsfält

Visar förhandsgranskning av det aktuella urvalet.

Stötta oss!