Kuvert

Ange mottagar- och avsändaradresserna för kuvertet. Du kan också infoga adressfält från en databas, till exempel från databasen Adresser.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Envelope - Envelope tab


Mottagare

Enter the delivery address. You can also click in this box, and select a database, a table, and field, and then click the arrow button to insert the field in the address. If you want, you can apply formatting, such as bold and underline, to the address text.

Avsändare

Includes a return address on the envelope. Select the Sender check box, and then enter the return address. LibreOffice automatically inserts your user data in the Sender box, but you can also enter the data that you want.

Databas

Markera den databas som innehåller de adressdata du vill infoga.

Tabell

Markera den databastabell som innehåller de adressdata du vill infoga.

Databasfält

Markera det databasfält som innehåller adressinformationen som du vill infoga och klicka på vänsterpilen. Adressen läggs till i den adressruta där markören står.

Förhandsgranskningsfält

Visar förhandsgranskning av det aktuella urvalet.

Stötta oss!